Projekt unijny

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych i programowania do centralnego zarządzania siecią punktów gastronomicznych, zamówień, dostawami towarów oraz kontrolingiem i analizą w czasie rzeczywistym w branży gastronomicznej w celu zwiększenia odporności przedsiębiorstwa CHICKENMAX Sp. z o.o. Pawlo Sp. l. na przyszłe kryzysy wywołane skutkami pandemii.

Bezpośrednim celem projektu jest przygotowanie Wnioskodawcy do zmiany sposobu zarządzania Siecią punktów gastronomicznych, zamówień, dostawami towarów, gospodarką magazynową i funkcjonowania w warunkach kryzysów wywołanych stanem epidemii. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu innowacji procesowej związanej ze zmianą sposobu gromadzenia i weryfikacji danych i implementacją oprogramowania i środków trwałych, które pozwolą na automatyzację procesów kontrolingu i analityki w czasie rzeczywistym.

Rezultatem wprowadzenia nowych rozwiązać będzie cyfryzacja zarządzania sprzedażą, automatyzacja procesów analitycznych, zmiana sposobu prowadzenia gospodarki magazynowej oraz procedur kontrolingu. Innowacje będą możliwe dzięki zakupowi innowacyjnego systemu zarządzania gospodarką magazynową i wprowadzenia rozwiązań chmurowych.

Harmonogram projektu przewiduje realizację zadań w zakresie:

1. Zadanie dotyczące zakupu oprogramowania gotowego

2. Zadanie dotyczące zakupu środków trwałych

Wartość projektu: 298 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  253 555,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19